Οι σπουδαιότερες γραμμές του χεριού φαίνονται στο σχέδιο, η γραμμή της Ζωής (Α-Α)· η γραμμή της Νοημοσύνης (Β-Β)· η γραμμή της Καρδιάς (Γ-Γ)· η γραμμή του Πεπρωμένου (Δ-Δ)· η γραμμή της Επιτυχίας (Ε-Ε)· η γραμμή της Υγείας (Ζ-Ζ)· οι γραμμές του Γάμου (Η-Η). Καθεμιά από τις σπουδαίες αυτές γραμμές έχει σταθερή θέση και σχηματισμό πάνω στην παλάμη. 
Όταν είναι φυσιολογική ξεκινώντας από μια συγκεκριμένη περιοχή κι ακολουθώντας μια σταθερή πορεία, τερματίζει στο καθορισμένο σημείο. Κάθε φυσιολογική γραμμή, διακρίνεται από ορισμένα σταθερά χαρακτηριστικά. Έτσι λοιπόν, οποιαδήποτε παρέκκλιση από το κανονικό στην αρχή, την πορεία, τον τερματισμό της, αποκτά μια ιδιαίτερη σημασία. Γι· αυτό λοιπόν, είναι απαραίτητο να ξέρουμε τη φυσιολογική αρχή, την πορεία και το τέλος της καθεμιάς γραμμής.

Η Γραμμή της Ζωής είναι ιδιαίτερα σημαντική, γιατί αυτή μας δίνει στοιχεία για την υγεία, τις προοπτικές της μακροζωίας καθώς και μερικούς ψυχολογικούς παράγοντες. Όταν είναι φυσιολογική, αρχίζει ανάμεσα στο δείχτη και τον αντίχειρα (Α-Α).

Η Γραμμή της Νοημοσύνης αρχίζει από την ίδια περιοχή με τη Γραμμή της Ζωής και διασχίζει την παλάμη μ' ένα σχεδόν οριζόντιο τρόπο (Β-Β).

Η Γραμμή της Καρδιάς αρχίζει από τη ρίζα του αντίχειρα και διασχίζει την παλάμη για να τελειώσει κάτω από τη ρίζα του μικρού δαχτύλου (Γ-Γ). Συνδέεται με συναισθηματικούς κυρίως παράγοντες και μας δίνει στοιχεία για τον τρόπο που αντιμετωπίζει ο κάτοχος της τον έρωτα, τη στοργή και τη φιλία.

Η Γραμμή του Πεπρωμένου αρχίζει από τον καρπό σχεδόν και διασχίζει κάθετα την παλάμη μέχρι τη ρίζα του μεσαίου δαχτύλου (Δ-Δ).

Η Γραμμή της Επιτυχίας αρχίζει κι εκείνη από τον καρπό και απλώνεται κάθετα σχεδόν στην παλάμη μέχρι τη ρίζα του παράμεσου (Ε-Ε). Συνδέεται με την επιτυχία, ελπίδες και πόθους, πλούτη και άλλους τέτοιους παράγοντες.

Η Γραμμή της Υγείας αρχίζει κι εκείνη κοντά στον καρπό, κινείται όμως διαγώνια σχεδόν στην επιφάνεια της παλάμης και τελειώνει κοντά στη ρίζα του μικρού δαχτύλου (Ζ-Ζ).

Οι Γραμμές του Γάμου βρίσκονται κάτω από το μικρό δάχτυλο (Η-Η). Έχουν σχέση με ζητήματα έρωτα και σχέσεων ανάμεσα στα φύλα.

Καθεμιά απ· αυτές τις γραμμές θα συζητηθεί διεξοδικά στα κεφάλαια που ακολουθούν. Ωστόσο, θα πρέπει να ξέρουμε πως όλες αυτές οι γραμμές δεν είναι παντού και πάντα απαράλλαχτες. Όταν κάποια από τις σπουδαίες αυτές γραμμές αρχίζει να ξεθωριάζει ιδιαίτερα προς το σημείο του τερματισμού της, θα πρέπει να την παρατηρήσουμε προσεκτικά, γιατί ίσως έχει μεγάλη σημασία σε θέματα ψυχολογικά ή θέματα υγείας του κατόχου της που απαιτούν άμεση ιατρική αντιμετώπιση ώστε ν' αποφευχθούν κάποιες επικίνδυνες επίτοκες.

Ωστόσο, το ζήτημα διαφέρει όταν μερικές γραμμές έχουν την τάση να ξεθωριάζουν όταν ο κάτοχος τους είναι περασμένος στα χρόνια. Η ηλικία φαίνεται ολοκάθαρα στις περιπτώσεις αυτές, σαν παράγοντας που έχει επιφέρει τις αλλοιώσεις.