Χειρομαντεία, Χειρογνωμία, Χειροσοφία

Η Παλμική είναι η γενική ονομασία που χρησιμοποιούμε για την τέχνη της ανάγνωσης του χαρακτήρα ενός ανθρώπου και της πρόβλεψης του μέλλοντος από την ερμηνεία κυρίως των γραμμών της παλάμης του. 

Την Παλμική μπορούμε να την συναντήσουμε κυρίως με το όνομα Χειρομαντεία (Chiromancy), Χειρογνωμία (Chirognomy) ή και Χειροσοφία (Chirosophy).

Η προέλευση της Παλμικής είναι αβέβαιη. Πιθανολογείτε ότι άρχισε στην αρχαία Ινδία και να εξαπλωθεί από εκεί. Η χειρομαντική τέχνη είναι γνωστή στην Κίνα, το Θιβέτ, την Περσία, τη Μεσοποταμία και την Αίγυπτο και υπέστη σημαντική ανάπτυξη στην αρχαία Ελλάδα.


Ανάλυση των εννοιών

Μπορούμε να χωρίσουμε την Παλμική σε 2 τμήματα, στην Χειρογνωμία και στην Χειρομαντεία . Η χειρογνωμία μελετά το σχήμα και τα σημάδια στην ανθρώπινη παλάμη και μας αποκαλύπτει τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του ανθρώπου. Η χειρομαντεία, που εμπεριέχει και την χειρογνωμία, πάει ένα βήμα πιο πέρα και έχει στόχο την αποκάλυψη πληροφοριών σχετικά με το μέλλον του ανθρώπου και τα πιθανά μελλοντικά γεγονότα της ζωής του. Στην ουσία, στην χειρομαντεία η ανάγνωση του χεριού γίνεται αφενός από την ανάγνωση του χεριού (χειρογνωμία), αφετέρου από την ψυχική διαίσθηση του μελετητή την ώρα της παρατήρησης.

Να σημειώσουμε ότι υπάρχουν και σχολές Παλμικής που υποστηρίζουν ότι η Χειρομαντεία ασχολείται με τις γραμμές στην παλάμη, ενώ η Χειρογνωμία ασχολείται με το σχήμα και το χρώμα των χεριών, το σχήμα της παλάμης των δακτύλων και του αντίχειρα, καθώς και των υφών τους. Ωστόσο, η έννοια της Χειρομαντείας είναι πιο διαδεδομένη, επειδή οι γραμμές και τα σημάδια της παλάμης δίνουν περισσότερες πληροφορίες στον μελετητή και επομένως μεγαλύτερη ελευθερία στην ερμηνεία και στην πρόβλεψη γεγονότων κατά την ανάγνωση του χεριού.

Ο σωστός μελετητής, διαβάζει και τα δυο χέρια (σχήματα και παλάμες), υποδεικνύει πρώτα τα κυριότερα μέρη, κάνοντας ανάγνωση των νοημάτων τους και έπειτα εκφράζει με βάση τον δικό του ψυχισμό πιθανές καταστάσεις. Με λίγα λόγια, η ανάγνωση αφορά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας, τον χαρακτήρα του ανθρώπου (παρελθόν & παρόν), ενώ η πρόβλεψη αφορά πιθανά γεγονότα (μέλλον).

Η παλμική ξεκινά με την απλή ανάγνωση των γραμμών και προχωρά, με αμέτρητα περίπλοκα βήματα κρίσης και ερμηνείας, σε ακραίες λεπτομέρειες. Τα συμπεράσματά της εκφράζονται όχι ως προς την βεβαιότητα των παρατηρήσεων αλλά ως προς την πιθανότητα και την τάση να συμβούν. Ένας σοβαρός μελετητής θα αρχίζει να εξετάζει και τα δύο χέρια: για τους δεξιόχειρες το αριστερό χέρι θεωρείται της «γέννησης», το οποίο δείχνει τις κληρονομικές προδιαθέσεις του χαρακτήρα, ενώ το δεξιό χέρι θεωρείται ότι αντανακλά την ατομικότητα, την ευελιξία και τον δυναμισμό. Για το αριστερόχειρο η ερμηνεία είναι ακριβώς αντίστροφη.Μορφή Χεριού
Στην παλάμη, η γενική μορφή και ο σχηματισμός των χεριών είναι μία από τις πρώτες ενδείξεις για το χαρακτήρα και το πεπρωμένο.

Το τετράγωνο χέρι προσδιορίζει το πρακτικό πρόσωπο, κάποιον ισχυρό, με σκοπό και ικανό να επιτύχει την επιτυχία.
Το κωνικό χέρι είναι πιθανό να ανήκει σε έναν καλλιτέχνη, μια ευχάριστη, ενθουσιώδη και ευαίσθητη ψυχή.
Το χέρι που μοιάζει με φτυάρι φαίνεται πάντα σε κίνηση ακόμα και σε ηρεμία και υποδηλώνει έναν ενεργό ιδιοκτήτη με ανάγκη για θετικές ενέργειες.
Το αιχμηρό χέρι ανήκει στον ιδεαλιστή, στους  εραστές της ομορφιάς.
Το μακρύ χέρι, με κόμπους στις αρθρώσεις, είναι αυτό ενός στοχαστή, ή ενός φιλόσοφου.
Οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν ένα μικτό χέρι, εμφανίζοντας χαρακτηριστικά δύο ή περισσότερων κλασικών σχημάτων.


Ευελιξία

Εκτός από τη μορφή, υπάρχει επίσης ευελιξία που πρέπει να ληφθεί υπόψη. Η μέτρια ευελιξία υποδεικνύει μια λογική προσωπικότητα, ενώ η μεγάλη ευελιξία δείχνει τον ασύμβατο χαρακτήρα και η μεγάλη δυσκαμψία δείχνει τον γεμάτο πείσμα χαρακτήρα.

Αντίχειρας

Οι παλάμες και τα δάχτυλα θεωρούνται επίσης καλά. Ένας αντίχειρας χαμηλός, σε ευρεία γωνία με το χέρι, υποδεικνύει έναν απρόσεκτο τύπο, ενώ ο αντίχειρας που βρίσκεται ψηλά στο χέρι δείχνει έναν επιφυλακτικό, ενδεχομένως σταθερό χαρακτήρα. Τα μακριά δάχτυλα δείχνουν μια συμπάθεια για λεπτομέρειες, ενώ τα κοντά δάχτυλα έναν ανυπόμονο χαρακτήρα.

Παλάμη
Στην Παλμική ελέγχουμε όλα τα παραπάνω σημάδια του χεριού πριν φτάσει η ώρα για την κύρια ανάγνωση, της παλάμης. ένα μωσαϊκό από γραμμές και σημάνσεις που σχηματίζονται επάνω της. Πέρα από τις βασικές ενδείξεις, 
σε ένα δεδομένο χέρι βρίσκουμε μια πλειάδα από σημάδια όπως: κύκλους, αστέρια, σταυροί και τετράγωνα, που αρχίζουν να ρέουν στο άπειρο. Ωστόσο, αυτό το άπειρο είναι ο αριθμός των δυνατοτήτων που επιζητεί ο μελετητής της ανάγνωσης της παλμικής.