Παρατηρήστε το επίπεδο που βρίσκονται τοποθετημένα τα δάχτυλα, στο πλάτος της παλάμης. Υπάρχουν δυο σημαντικές παραλλαγές. Τα ακανόνιστα τοποθετημένα δάχτυλα (Α-Β)και κανονικά τοποθετημένα δάχτυλα.Στο σημείο που ενώνονται τα δάχτυλα με την παλάμη υπάρχει μια βαθιά χαρακιά. Το μεσαίο δάχτυλο παίζει το ρόλο του άξονα, μια και είναι το πιο δυνατό και σε φυσιολογικές συνθήκες μεγαλύτερο από όλα τα άλλα.

Το μικρό δάχτυλο και ο δείχτης ξεκινούν συνήθως από το χαμηλότερο σημείο της παλάμης.

Λέμε ότι τα δάχτυλα είναι κανονικά τοποθετημένα όταν η βάση τους σχηματίζει μια ευθεία γραμμή από τη μια μέχρι την άλλη άκρη της παλάμης. Βέβαια, αυτή η ευθεία διάταξη είναι πολύ ασυνήθιστη. Ακόμα κι ένα δάχτυλο να ξεχωρίζει και ν' αρχίζει χαμηλά από την παλάμη, λέμε πως τα δάχτυλα είναι τοποθετημένα σε ακανόνιστη γραμμή. Αφού εξετάσουμε τη διάταξη των δαχτύλων παρατηρούμε στη συνέχεια αν τα δάχτυλα επεκτείνονται ομαλά ή με κόμπους στις αρθρώσεις, αν είναι κοντόχοντρα ή λεπτά, ίσια ή στρεβλωμένα. Όλα αυτά τα χαρακτηριστικά έχουν κάποια σημασία.

Κάθε δάχτυλο του χεριού μας αποτελείται από τρία ευδιάκριτα τμήματα που ονομάζονται φάλαγγες και αριθμούνται από το ακροδάχτυλο προς τα κάτω. στο σημείο που γίνεται η ένωση με την παλάμη - 1η, 2η, 3η.

Ακανόνιστα δάχτυλα (Α-Β): Φανερώνουν κάποια στοιχεία δυσαρμονίας στο χαρακτήρα του κατόχου τους· για να πετύχει κάποιους αξιόλογους στόχους το άτομο αυτό πρέπει να καταβάλει προσπάθεια· τα δάχτυλα αυτά φανερώνουν επίσης αδεξιότητα, αφηρημάδα και έλλειψη αυτοκυριαρχίας. Δείχνουν επίσης σε μεγάλο βαθμό άτομα εγωιστικά που συνήθως θεωρούν τον εαυτό τους αδικημένο και δυσκολεύονται να βρουν την αρμονία, παρ' όλες τις προσπάθειες τους.

Δάχτυλα με διογκωμένες αρθρώσεις (στο σημείο που ενώνονται οι φάλαγγες, οι αρθρώσεις πετάγονται προς τα έξω έτσι που δίνουν στις φάλαγγες ένα σχήμα λεπτότερο). (α-θ-γ-δ): τα δάχτυλα αυτά δείχνουν περιορισμένη ευρύτητα πνεύματος και άτομο που δίνει περισσότερη σημασία στις λεπτομέρειες. Προσεκτική φύση, ιδιαίτερα αναλυτικό μυαλό- από τη στιγμή που θα πάρει μια απόφαση θα περάσει αρκετός καιρός μέχρι να την μετατρέψει σε πράξη. Ο άνθρωπος αυτός αγαπάει τη μέθοδο, την τάξη και την καθαριότητα.

Στρεβλωμένα δάχτυλα (α-6-γ-δ):Τα δάχτυλα αυτά φανερώνουν άνθρωπο που παίρνει τα πάντα στραβά στη ζωή και αποφεύγει να αντιμετωπίσει τα γεγονότα, μια τάση για καχυποψία και έλλειψη εσωτερικής αρμονίας.

Κανονικά τοποθετημένα δάχτυλα (Α,Β): Φανερώνουν ισορροπημένο άνθρωπο που προσαρμόζεται εύκολα σ' όλες τις καταστάσεις· δυνατή και αποφασιστική προσωπικότητα, ικανότητα να εκμεταλλευτεί τις περισσότερες ευκαιρίες της ζωής· μια φύση που βρίσκεται πάντα σε στενή επαφή με τους νόμους της ζωής.

Λεία δάχτυλα (δίχως εξογκώματα στις αρθρώσεις, α-β-γ-δ): τα δάχτυλα αυτά φανερώνουν πολύστροφο μυαλό και μια τάση προς τη βιασύνη και τον αυθορμητισμό.

Ίσια δάχτυλα (α-β-γ-δ): Φανερώνουν προοπτικές για δημιουργική δράση, πράο χαρακτήρα που μπορεί όμως να αντιδράσει σωστά και έγκαιρα στις δύσκολες στιγμές· αυτοπεποίθηση· εσωτερική αρμονία.

Κοντόχοντρα δάχτυλα: Στην εμφάνιση τα δάχτυλα αυτά έχουν στρογγυλή κρεατωμένη ρίζα και συνήθως στενεύουν στην κορυφή· ωστόσο, παντού ένα γύρο είναι παχουλά και μαλακά. Σημασία: Φανερώνουν ζωώδη ένστικτα και οι κάτοχοι τους κυριαρχούνται κυρίως από τις ορέξεις τους. Όταν η τελευταία φάλαγγα είναι πολύ χοντρή, φανερώνει πως για τον κάτοχο της το φαγητό είναι η μεγαλύτερη απόλαυση της ζωής.

Λεπτά δάχτυλα: Το μυαλό κυριαρχεί πάνω στο σώμα. Οι κάτοχοι τους απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις καλλιτεχνικές εκδηλώσεις της ζωής, προτιμούν ποιότητα από την ποσότητα και πολύ συχνά είναι εκλεκτικοί στα φαγητά και τα πιοτά τους.