Ας μάθουμε μερικές χρήσιμες πληροφορίες, για το ρόλο της χειρομαντείας στην Αρχαία Ελλάδα, ώστε να γνωρίζουμε πότε και με ποιο τρόπο χρησιμοποιήθηκε από τους προγόνους μας.


  1. Η χειρομαντεία, προέρχεται από την Αρχαία Ελληνική λέξη «Χειρ»
  2. Ο Αναξαγόρας το 423 π.Χ δίδαξε και εφάρμοσε την χειρομαντεία
  3. Ο Ιπποκράτης και ο Γαλήνος γνώριζαν και εφάρμοζαν την χρήση της χειρομαντείας στους ασθενείς.
  4. Ο Μέγας Αλέξανδρος δέχθηκε σαν δώρο έναν οδηγό χειρομαντείας ο οποίος είχε ανακαλυφθεί στον βωμό του θεού Ερμή.
  5. Ο Αριστοτέλης, παραδέχθηκε την αλήθεια που κρύβεται πίσω από τα νοήματα της χειροματείας.
  6. Το 1490 εκδόθηκε το βιβλίο «Η χειρομαντεία του Αριστοτέλη με αριθμούς»
  7. Έμαθαν να διαβάζουν και να ερμηνεύουν τους κώδικες που υπάρχουν πίσω από τις γραμμές των χεριών: ο Παράκελσος, ο Κάρδαμης, ο Αυτοκράτορας Αύγουστος, ο Ναπολέων, ο Μπαλζάκ και ο Ψυχολόγος Καρλ Γιούνγκ