Η γραμμή της ζωής στο χέρι σας

Ίσως η πιο διάσημη γραμμή στη χειρομαντεία, η γραμμή του χεριού σας που δίνει την βάση όλη της ανάγνωσης. Η γραμμή της ζωής δεν είναι η πιο έντονη γραμμή στην παλάμη μας, ωστόσο είναι η μόνη γραμμή που είναι κατα μέσο όρο κοινή και στα δυο χέρια μας. Κατά κύριο λόγο η ανάγνωση ξεκινά από το χέρι της καρδιάς, αλλά πρέπει να διαβαστούν και τα δυο χέρια για να υπάρχει μια πλήρης εικόνα. Η ερμηνεία δεν είναι εύκολη, ειδικά σε χέρια δουλεμένα και ταλαιπωρημένα που οι παλάμες έχουν φθαρεί.

 Χειρομαντεία και γραμμή ζωής